Hradec Králové

Abeceda Poznání

Vždy v pátek od 18:00 do 21:00
19.10., 9.11., 7.12. 2018
4.1., 1.2., 1.3., 29.3., 12.4. 2019

Cena: 2900 Kč / celý cyklus – nejvýhodnější + bonus – kniha Mohendžodáro zdarma.
Možnost rozdělit platbu na dvě, po 1600 Kč + bonus – kniha Mohendžodáro zdarma.
Při platbě jednotivých seminářů – 450 Kč.
Kontakt a přihlášky:  tel. 777 858 400, mail: krynkova@seznam.cz