Náchod

Mohendžodáro pro ženy z Náchoda. Milé ženy z Náchoda, máte-li zájem o tento legendární základní kurz, nabízím vám možnost navštěvovat tento cyklus v Hradci Králové. Výhodou je společné cestování do Hradce Králové zcela zdarma.

vždy v pátek od 18:00 do 21:00
23.9., 21.10., 11.11., 9.12. 2016
6.1., 3.2., 17.3., 7.4. 2017

Cena: 2800 Kč / celý cyklus – nejvýhodnější
Možnost rozdělit platbu na dvě, po 1500 Kč.
Při platbě jednotivých seminářů – 450 Kč.

Kontakt a přihlášky:  tel. 777 858 400, mail: krynkova@seznam.cz