Náchod

Náchod – Běloves

Vždy ve středu od 18:00 do 21:00
17.10., 7.11., 5.12. 2018
2.1., 30.1., 27.2, 20.3., 10.4. 2019

Cena: 2600 Kč / celý cyklus – nejvýhodnější + bonus – kniha Mohendžodáro zdarma.
Možnost rozdělit platbu na dvě, po 1400Kč + bonus – kniha Mohendžodáro zdarma.
Při platbě jednotivých seminářů – 450 Kč.
Kontakt a přihlášky:  tel. 777 858 400, mail: krynkova@seznam.cz