Meditace

„Meditace je lék, jedinečný lék. Zapomeňte na své problémy a začněte meditovat. Meditace je klíč, jímž otvíráme bránu tajemství existence.“ Osho.

meditace

Meditací se nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění za účelem dosažení změněného stavu vědomí. V krátkosti se dá říci, že všechny meditace slouží ke zklidnění mysli, rozvíjení dobrých lidských vlastností a získání vhledu do podstaty mysli.
Meditace není ani aktivita, ani technika. Nelze ji provozovat, lze jen připustit, aby probíhala. Meditace přináší uzdravení lidské duše. Meditace je prostě radost ze své vlastní přítomnosti.
Meditace může být klidná, ale může být i aktivní. Průkopníkem v aktivních meditacích byl Osho. Oshovy meditace jsou radostí ze svého vlastního bytí. Jeho meditační techniky jsou originální, jednoduché a potvrzují jeho porozumění lidské podstaty.  Jsou mimořádně vhodné pro lidi západního světa v dnešní moderní a uspěchané době, protože člověku dovolí velké uvolnění a odstranění stresu a umožní nám brát meditaci jako dobrodružství ve svém znovuobjevování. Tato forma  meditací slučuje moudrost tradicí a objevy současné psychologie a je syntézou východních meditacía západního myšlení.

Na základních seminářích a docházkových kurzech Mohednžodáro se naučíte a prožijete tyto meditace:
Kundalini meditace
Nataraj
Nadabrahma
Chakra sounds

meditující buddha