Náchod

Náchod – Běloves

Vždy ve středu od 18:00 do 21:00
9.10., 6.11., 4.12. 2019
8.1., 29.1., 19.2, 18.3., 8.4. 2020

Cena: 2600 Kč / celý cyklus – nejvýhodnější + bonus – kniha Mohendžodáro zdarma.
Možnost rozdělit platbu na dvě, po 1400Kč + bonus – kniha Mohendžodáro zdarma.
Při platbě jednotivých seminářů – 450 Kč.
Kontakt a přihlášky:  tel. 777 858 400, mail: krynkova@seznam.cz