Náchod

Náchod – Běloves

 

Cena: 2600 Kč / celý cyklus – nejvýhodnější + bonus – kniha Mohendžodáro zdarma.
Možnost rozdělit platbu na dvě, po 1400Kč + bonus – kniha Mohendžodáro zdarma.
Při platbě jednotivých seminářů – 450 Kč.
Kontakt a přihlášky:  tel. 777 858 400, mail: krynkova@seznam.cz