Žena

„Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná.“ Francoise Saganov.

Ženské tělo

Bez těla není nic. Je to chrám naší duše. Nelze bez něj vnímat, cítit, prožívat. Pouze s tělem můžeme prožívat svoje emoce, chutě, vůně, doteky, krásu, sexualitu. Proto je nutné o tento chrám pečovat  a dopřávat mu tu nejlepší péči, které jsme schopny. Ve výživě, sportu, masážích, dotecích.

Síla ženy

Síla ženy je v jejím rozhodnutí. V rozhodnutí, zda bude ve svém životě šířit vůni radosti, světla a lásky, nebo zda v sobě bude mít prázdnotu a zmar, který přitahuje negativní energie.
Síla ženy je v tom, že je silná uvnitř a slabá navenek. Tento archetyp je jemný a otevřený směrem ven a umožňuje ženě žít v hlubokém spojení s vnějším světem i sama se sebou. Díky své vnitřní síle je žena schopna ovlivňovat a neutralizovat negativní situace a emoce, dříve než ji začnou zraňovat. Ovšem toto je ideální stav. Stav ke kterému by se každá žena měla chtít přiblížit.

ženy

ženy na obrazech G.Klimta

Co ženství potlačuje

I)        Nejsilnějším zabijákem ženství je strach. Strach, že bude žena opuštěná, strach z kontaktu s novými věcmi, strach žít, strach být silná…Strach je ukazatelem toho, že žena ještě není dost ukotvená ve svém ženství.
II)        Negativita je vždy zaměřená proti ženskosti, je to vlastně jen obraná reakce ženy, která je nejistá sama v sobě a je vnitřně poraněná.
III)         Analyzování, kontrola, manipulace, lži. Někdy není důležité vysvětlit a rozebrat svůj život, pocity a chování a něco si nalhávat. Důležitější je žít bezprostředně a srdcem, ve stavu sblížení sama se sebou.
IV)        Dělání věcí, které necítíme srdcem. Když se snažíme vnutit rozumem svému tělu něco, co doopravdy necítíme srdcem, pak oslabujeme naše ženství.
V)        Pochybnosti sama o sobě, pochybnosti otom, že nejsem dost dobrá, že nejsem krásná, že si něco  nezasloužím…Všechny pochyby nás stahují zpět ke špatným návykům a potlačují naše ženství.

Smyslnost a sexualita

Ženy zatím měly jen málo možností otevřeně projevit svou sexualitu a smyslnost. Tradičně v mnoha kulturách je hlavní povinností ženy rodit děti a přinášet muži uspokojení. Ale většina žen neměla možnost projevit vlastní sexuální potřeby a tužby. Mnoho žen se bojí pravdivě si přiznat vlastní situaci ve svém sexuálním životě, zda je naplněný láskou, přijetím a pochopením nebo zda plní jen něčí přání.

Pánevní dno

Pánevní dno je část těla, která leží v dolní části pánve. Prochází celou základnou pánve. Během života je velmi opomíjena a postupně ochabuje. Nejenom, že se postupně objevují zdravotní potíže, ale má velký vliv i na ztrátu libida a ztrátu jinové ženské energie. Pro správné fungování mnoha orgánů je nutností naučit se správně pracovat s pánevním dnem. To nám dává Mohendžodáro.

Hormonální soustava

Hormony patří mezi chemické látky v těle a jejich úkolem je řídit metabolismus a reprodukci těla. Ovlivňují náš milostný a citový život. Naše chování, vnímání, sexuální vlastnosti závisí na hladině hormonů. Většina hormonů je produkována v endokrinních žlázách. Nejznámějšími hormony jsou estrogen, testosteron, DHEA, oxytocin, progesteron. Cvičením Mohendžodáro se jejich hladina dostává na optimální úroveň, kterou zrovna tělo potřebuje.
Faktory, které ovlivňují snížení hormonální hladiny:
I) životní styl: pro ženu je důležité udržet rovnováhu mezi prací, volným časem, tělesným pohybem a spánkem. Neměla by ani přehnaně trénovat a hubnout, ani až do vyčerpání pracovat, neboť toto vše snižuje produkci hormonů a může to vést až k předčasné menopauze. Aktivity ve volném čase by neměly vyvolávat stres.
II) stres: je vědecky dokázáno, že stres silně ovlivňuje produkci ženských pohlavních hormonů
III) výživa by měla být zdravá a čistá: hodně ovoce, zeleniny,  semínek, ořechů, tofu, mateří kašička, léčivé byliny, vyhýbat se potravinám průmyslově zpracovávaným.
IV) kouření a alkohol

Menstruace

V životě každé ženy představuje menstruace důležitou roli. Krev ovlivňuje a určuje kvalitu života ženy, její zdraví a pohodu. Podle starých Číňanů je krev považována za materiální sídlo duše. Představuje jinové kvality matky Země, které dávají věcem nový život.

Menopauza

Změny v hladinách hormonů, zejména v období menopauzy, mohou mít významný dopad na rozpoložení a pohodu většiny žen. Pomoci s prevencí, ale i s nepříjemnými symptomy přechodu přitom dokáže jednoduché cvičení v podobě dynamiky pánevního dna.

Harmonie v těle

Pro ženu je důležité uvědomit si, že ženská energie je nejlépe aktivována stavem dobré pohody a ne dobré činnosti. Je tedy důležité, aby se žena při každé činnosti (ať už uklízí, pracuje nebo se miluje) především cítila dobře, jinak si spíše ubližuje. Je velmi důležité zůstat ve spojení s vlastní podstatou, se svými pocity a emocemi, aby poznala, co se v těle odhrává. Základem každé činnosti by měl být stav „ cítím se v pohodě“. Není dobré pracovat a žít na základě přesvědčení že „musím“.

Vztahy

Věci i vztahy jsou takové, jaké jsou a nemusejí být nutně takové, jaké je chceme mít, ani uvnitř sebe ani ve vnějším světě, který je kolem nás. Životní okolnosti se jen málokdy přizpůsobí našim představám. Proto vzniká ve vztazích tolik konfliktů – nikdo není takový, jakého ho chceme mít. Je prostě svůj.
Mnoho lidí žije ve vztahu jen proto, aby nebyli sami nebo proto, aby se v tomto krutém světe cítili bezpečně. Požadují po partnerovi, aby jim tento pocit vytvořil, ale sami již nic nenabízí. Ale hlavním účelem vztahu by měla být pomoc jeden druhému růst.
Číňané říkali, že žena je oheň a muž je dým, který může buď příjemně vonět, nebo nepříjemně štípat. Podle toho, jaký je ten oheň. Pak ještě vztah muže a ženy přirovnávali k hoře, na jejímž vrcholu je jezero. Hora je až nepříjemně tvrdošíjná, to je mužský princip, proto nahoře je jemná voda, která svou citlivostí nabírá informace a těmi horu zjemňuje. Hora dává jezeru pevnost a jezero hoře citlivost.
A právě v tom je kouzlo pochopení vztahů.