Tantra pro ženy

Být ženou je forma existence, nikoliv způsob jednání!!
Tantra pro ženy je celostní metoda rozvoje ženy zahrnující cvičení ásán, meditace, dýchání, tanec, práci s vědomím.Tantra je způsob života, je to vědomá cesta životem, kdy důraz je kladen na prožitek, projevení emocí, spontánnost, na přirozený způsob života a jeho prožívání. Tantra přijímá lidskou sexualní energii jako základní energii člověka, tuto kultivuje a transformuje. Lidské tělo v tantře vyjadřuje prožitky, pocity a emoce. Tantra přistupuje k člověku jako ke svobodnému a svébytnému jedinci a není vázána na žádná náboženství nebo ortodoxní nauky.  Tantra je  krásný způsob vědomého života a  života s láskou a úctou k sobě a partnerovi. Tantrická cesta je cesta lásky, odevzdání a rozplynutí ega.

tantra pro ženy

Být dnes ženou je náročné a složité. Je důležité aby ženy poznaly a posilovaly podstatu svého ženství. Ženské hodnoty jsou láska, umění, skutečné lidské vztahy, pohoda domova, tvoření,  umění. Žena je i matkou, ochránkyní domova, ženského láskyplného přijetí muže, žena je dárkyní života a léčitelkou.
Tantra pro ženy představuje specifický směr tantry. Tantra pro ženy není jen tělesná, pracuje i s duší ženy.  Jde o to, probudit v ženě opravdové naplněné ženství a jemnou ženskou energii a vitalitu. Žena se stává opravdovou ženou, jakmile se spojí se svou vnitřní ženou a se všemi ostatními ženami svého života.
Tantrický trénink je trénink pravdy. Žena se naučí najít v sobě pocit, emoci, pojmenuje ji a pravdivě ji sdělí, především sobě nebo i skupině. Když  žena  mluví o svých pocitech ztrácí nesmělost a nejistotu.